Schůze výboru 23. 7. 2021

Termín: pátek, 23. 7. 2021, 9.00 hod
Vrátnice domu

Program:

  • Informace o investičním záměru – oprava pláště budovy
  • Rozhodnutí o termínu shromáždění cca polovina září
  • Informace o úklidu v domě novou firmou (p. Válková vypověděla smlouvu z důvodu opakovaných slovních napadání ohledně odměn za úklid a vyjadřování nespokojenosti s výsledkem úklidů, vše od několika jednotlivců. )
  • Informace od správce

PerRollam květen 2021 – výzva k účasti a hlasování

Vážení vlastníci,
Výbor Společenství vlastníků Podpěrova 518/6 v souladu s čl. VI stanov společenství rozhodl o hlasování mimo zasedání, neboť jsou aktuální situací pandemie dané závažné důvody, proč nelze svolat klasické shromáždění.

Podklady pro rozhodnutí mimo zasedání jsou přílohou mailu, který byl odeslán na mailovou adresu evidovanou u správce a můžete je stáhnout zde. Listinu s Vaším výrokem doručte do 13. června.2021 a to vhozením do schránky SV v domě Podpěrova 6, případně obyčejnou poštou na adresu SV Podpěrova 518/6, 621 00 Brno.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví
výbor SV Podpěrova 518/6

Schůze výboru 21.5.2021

14.00, vrátnice domu

Příprava a rozhodnutí o hlasování mimo zasedání – PerRollam

  1. hospodaření (Ke stažení zde) a činnost výboru
  2. Informační dokument k připravované rekonstrukci balkonů a pláště budovy.